Technologie Sensitiv Imago™ – popis metody a zařízení

 

Činnost našeho zařízení zahrnuje několik špičkových technologií. Jako první princip biorezonance v kombinaci s metodou NLS pro analýzu naměřených výsledků, stejně tak unikátní SBA senzory, které umožňují přesné zobrazení kvantových charakteristik ze systémů a orgánů pacienta. SBA senzory reprezentují know-how výrobce, které dělá naše zařízení unikátním ve třídě kvantové diagnostiky organismu.

Metoda

Poslední výzkumy provedené laboratořemi v USA, Německu, Rusku a Japonsku ukázaly že buňky, tkáně a orgány jsou strukturami které si s sebou nesou velmi přesné bioelektrické vlastnosti. Mnohými testy bylo dokázáno, že tyto vlastnosti se drasticky mění v přítomnosti patologických procesů.

Každý patologický proces, příčinný činitel, každá odchylka homeostáze, má své elektromagnetické spektrum. Sensitiv Imago se v závislosti na nějakém orgánu srovná na frekvenci elektromagnetických impulzů tohoto orgánu. Takto zařízení zachytí impulzy ze zkoumané osoby a poté náš program v souladu s těmito informacemi zpracuje data a identifikuje všechny patologické procesy probíhající v pacientově těle.

Databáze Sensitivu Imago obsahuje modely všech patologických procesů. Sensitiv Imago automaticky porovná elektromagnetické spektrum pacientova organismu s referenčními hodnotami ze své databáze. Tento proces je podobný čtení čárových kódů v supermarketu. „Čárový kód“ je podobný elektromagnetické škále jakéhokoliv procesu v organismu.

Jako poslední Sensitiv Imago, na základě získaných výsledků pacientovi patologie, automaticky vybere metodu léčení a otestuje léky k dosažení nejlepších výsledků.

Sensitiv Imago vám tedy umožní získat úplné informace o pacientově zdraví a lokalizovat jakékoliv začínající patologie během pouze 30 minut s 96% přesností. Můžete dokonce vytvořit přesnou prognózu jakéhokoliv patologického vývoje až 5 let dopředu. Něčeho takového žádný jiný přístroj na naší planetě ani žádná jiná metoda nedokáže.

Důležité!

  1. Diagnostická zařízení Sensitiv Imago – modely 130CE a 530CE – poskytují stabilní biologickou odezvu mezi pacientem a přístrojem.
  2. Sensitiv Imago CE pracuje ve vysokém a ultravysokém frekvenčním pásmu.
  3. Know-how: systém bistabilních analyzátorů (SBA) namísto zastaralých triggerových senzorů užívaných ostatními výrobci.
  4. Stupeň diagnostiky s přesností až 96%.

 

Diagnostický algoritmus zařízení Sensitiv Imago™

 

Fáze #1 – Sběr informací od člověka

Renomovaná 96% přesnost diagnostiky Sensitivu Imago je založena na 3 liniích senzorů, které se účastní měření.

Patentované SBA-senzory (Sensitiv Bi-Stable Analyzers) čtou informace ze subkortikální oblasti v mozku, kde nastává biologická odezva mezi buňkami a mozkem. Je vědecky prokázáno, že všechny vegetativní funkce v lidském organismu jsou součástí této biologické odezvy s touto částí mozku.

Skrze SBA-senzory získáváme data o fungování všech lidských soustav – dýchací a trávicí, kosterní a kostní, endokrinní a imunitní, nervová a cévní, urogenitální a smyslové (oči, uši, vlasy, zuby a nehty).

Ruční senzory čtou informace z tkání a extracelulárního matrix-u (ECM). Tkáně a ECM slouží jako dodatečný informační pole, které se projevuje přítomností mikrobiologických procesů, parazitů, virů, infekcí a různých homo toxinů.

Kvazisenzory jsou zodpovědné za čtení okolního prostředí, porovnají výsledky měření s výsledky pacienta a automaticky vyfiltrují veškeré elektromagnetické signály, které nepochází od pacienta. Tudíž dochází k eliminaci dobře známých chyb, které se objevují u ostatních, především levnějších diagnostických technologií, kterým se vnější signály dostávají do diagnostických dat.

Tato kombinace 3 linií senzorů + jejich počtu (kolem 500 SBA-senzoru se nachází uvnitř nejpřesnějšího modelu 530) je exkluzivní technologické know-how, které zaručuje nejvyšší přesnost technologie Sensitiv Imago.

Fáze #2 – Analýza diagnostických informací – Virtuální laboratoř

Databáze Sensitivu Imago obsahuje přes 10 000 frekvenčních norem, které korespondují se všemi možnými stavy lidského organismu, od brzkých stádií vývoje nemocí do vyspělých patologických procesů. Na základě přesných měření z SBA, ručních a kvazi senzorů, se informace předává skrze pokročilý srovnávací proces + NLS analýzu (systém nelineární analýzy) a poté jsou analytické výsledky prezentovány operátorovi. Rozsah dat se pohybuje od nejvíce zatížených soustav, vyvíjejících se patologických procesů, přes všechny druhy mikroorganismů, alergických reakcí, stavu krve a hormonů, toxické látky až po nesnášenlivost některých potravin, psychologický faktor, elektromagnetickou zátěž, zátěž chemickými přísadami a jiné faktory.

Fáze #3 – Individuální wellness program a prevence onemocnění

Tento a rozsah a již zmiňovaná přesnost analýzy lidského organismu, kterou Sensitiv Imago poskytuje umožní za a) lékařům b) naturopatům c) komukoliv jinému kdo používá alternativní metody, vytvořit individuální cvičení, podporu a preventivní plán. Takový plán může pomoct lidskému organismu na několika úrovních navrátit přirozenou homeostázi a imunitu.

Typický plán na podporu zdraví může zahrnovat: podporu slabých soustav, slabých orgánů, individuální výběr doplňků, individuální výběr dietního plánu, přípravu individuálních energetických prostředků pro podporu vybraných orgánů, frekvenční kompenzaci, BRT léčbu a adresování aktivních mikroorganismů.

Školení a Záruční Politika Hlavní Evropské Pobočky Sensitiv Imago

  • Školení na použití 3 fází diagnostického procesu je v ceně všech našich zařízení.
  • Výhradně poskytujeme zařízení certifikované v Evropě spolu s 2 letou zárukou v Evropské Unii.
  • Výhradně poskytujeme následující doplňující moduly – Sensitiv Imago Angel (modul pro lidskou ochranu) a Aureola (modul pro ohodnocení Aury, Čaker a pokročilých psychologických a stresových faktorů).