Hlavní výhody zařízení Sensitiv Imago™ Angel

 

Zařízení

Sensitiv Imago™ Angel je nový modul, který byl vytvořen k rozšíření možností Sensitivu Imago 530 a Sensitivu Imago 130 v oblastech energetické ochrany vašeho životního prostředí (vaše kancelář nebo domov), neutralizace elektromagnetického smogu a elektromagnetických frekvencí, které vyzařují počítače a jiná zařízení, dále má efekt na geopatogenní zóny, Hartmannovu mřížku a žíly podzemní vody. Také eliminuje jiné negativní vlivy, které ovlivňují buněčnou strukturu fyzického těla a evokuje všeobecnou perfektní harmonii těla a mysli.

Metoda

Princip fungování Sensitiv Imago™ Angel je založen na rozsáhlých znalostech a mnoha let výzkumu vlastností minerálů a vlivu jejich specifických vibrací na jejich okolí a lidské tělo.

Sensitiv Imago™ Angel funguje na principu řízeného uvolňování energie z minerálů. Je dobře známo, že každý určitý minerál “rezonuje“ na určité frekvenci. Tento fakt neplatí jen pro minerály ale i pro vše ostatní.

Minerály skrývají neuvěřitelné množství energie. Rozsah frekvencí ve kterém každý jeden minerál “rezonuje“ je vědecky podložený a tato znalost je využívána pro optimální funkčnost a nastavení zařízení Sensitiv Imago™ Angel.

Bylo stanoveno, že určité minerály v přesném sestavení mohou pracovat v korelaci. Určité minerály rezonující v jejich určitém rozsahu mohou utvořit vzájemně podpůrnou rezonanci, která přirozeně naladí své okolí – ať už to jsou geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které rezonující v určitém frekvenčním pásmu. Díky tomuto principu je možné snížit vliv negativních vibrací a nastolit harmonické prostředí pro šťastný a zdravý život plný energie.

Účinky

Účinky přístroje Sensitiv Imago™ Angel jsou individuální a jsou ovlivněny několika faktory. První změny způsobené vlivem Sensitiv Imago™ Angel záleží na citlivosti a vnímání každého jednotlivce. Viditelné pozitivní účinky dále záleží na vážnosti poruchy a jejích rysech. Pokud je problém akutní, tak se zlepšení stavu dostaví zpravidla rychleji než-li u chronických poruch, které k viditelnému zlepšení vyžadují několik měsíců.

Rychlost dostavení se účinku také záleží na stupni tělesné kontaminace a na kázni a zachování zdravého režimu. Takže pokud chcete ze Sensitiv Imago™ Angel, získat maximum, tak je doporučeno být zodpovědný vůči svému zdraví.

První dojmy

Vliv geopatogenních zón je eliminován během prvních tří hodin po instalaci Sensitiv Imago™ Angel Někteří citliví jedinci mohou účinek cítit téměř okamžitě. Můžete pociťovat změnu v atmosféře vašeho prostředí (pocit čistšího vzduchu) a větší pocit uvolněnosti.

Někteří jedinci mohou zažít “adaptační období“. To je způsobeno tím, že Sensitiv Imago™ Angel působí na latentní bloky v našem těle, které se začínají uvádět do chodu. Sensitiv Imago™ Angel tyto bloky postupně spolu s negativními pocity zmírní a za nějaký čas úplně zmizí. Tento stav je vždy pouze dočasný. Podstata této reakce by se dala přirovnat k různým formám detoxikace. Sensitiv Imago™ Angel pomáhá, mírnými a nenásilnými metodami, k postupné detoxikaci organismu s dlouhotrvajícím efektem.

Sensitiv Imago™ Angel v biorezonančních centrech

Co je pro nás velice důležité je využití Sensitiv Imago™ Angel v biorezonančních centrech, kde, díky různým druhům mimořádných elektromagnetických vlivů, dochází k neustálému znečištění prostředí, pocházejícímu jak z ordinace, tak i z přicházejících klientů. Výsledkem použití Sensitiv Imago™ Angel je viditelné snížení únavy terapeuta a mnohem přesnější výsledky při práci s biorezonančními zařízeními.

Výjimečné výsledky zařízení Angel jsou podloženy zkušenostmi mnoha biorezonančních center, spolu s četnými případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou Sensitiv Imago.

Dlouhodobý efekt


Sensitiv Imago™ Angel je mírnou metodou s dlouhodobým účinkem.
Během 3-6 týdnů, zmirňuje a eliminuje geopatogenní zátěž.
Během 1-3 měsíců zmirňuje a eliminuje parazitickou, bakteriální, plísňovou a virovou zátěž (ovlivněno stravovacími návyky a jinými faktory).
Navíc zlepšuje práci metabolismu a dochází k nárustu energie.
Po 3-6 měsících Sensitiv Imago™ Angel kompletně očistí prostředí..
Po uplynutí tohoto období je všemi uživateli hlášen nárust energie.
Od 6 do 12 měsíců užívání může dojít ke zbavení se některých vážných zdravotních obtíží a celkové detoxikaci těla.

Možnosti využití Sensitiv Imago™ Angel

 • Víceúrovňová ochrana pracovního a domácího prostředí před elektromagnetickými patogenními vlivy, včetně elektrosmogu
 • Eliminace nežádoucích účinků geopatogenních a psychosomatických zón
 • Eliminace nežádoucích účinků Hartmannovi mřížky a žil podzemních vod
 • Ochrana rodiny a sebe sama, přináší energetickou harmonizaci domácího prostředí
 • Může pomoct minimalizovat účinek mnoha zdravotních problémů, jako jsou nespavost, poruchy kardiovaskulární a krvetvorní soustavy, bolest kloubů, svalové napětí a podrážděnost
 • Přispívá k léčbě psychosociálních obtíží v rodině a práci
 • Zlepšuje celkovou harmonizaci těla a mysli. Výsledkem je že přispívá harmonizovat rodinné vztahy
 • Poskytuje ochranu pro operátora a klienta v centrech, která využívají různé druhy elektromagnetického vybavení (lékařské i nelékařské přístroje)
 • Ochrana energetického pole operátora a klienta v biorezonančních centrech během diagnostiky, bioenergetického testování a frekvenční kompenzace
 • Zařízení Sensitiv Imago Angel dosahuje excelentních výsledků, při práci se Sensitiv Imago® 530CE bylo pozorováno celkové zlepšení zdravotního stavu pacientů
 • Vhodné pro děti – během spánku potlačuje špatné sny
 • Poskytuje celkovou energetickou harmonizaci
 • Prevence rizik na všech úrovních – fyzické, energetické a psychologické
 • Potlačuje negativní vlivy, které mají dlouhodobý efekt na buněčnou strukturu fyzického těla
 • Ochrana proti řadě virů a bakterií
 • Harmonizační efekt na rostliny (doma i na zahradě)
 • Pozitivní vliv na zvířata, především psy
 • Sensitiv Imago Angel je dodáván spolu s kompletní nezbytnou dokumentací: certifikáty, záruční list a uživatelský manuál