Mora

S touto novou metodou známou jako MORA přišli v roce 1977 přišli lékář a inženýr Dr. F. Morrel a Ing. E. Rashe.
MORA (frekvenční kompenzace) je energoinformační působení na buňky tkání a orgánů, které umožňuje změnit jejich stav do téměř ideální kondice (energoinformační vzory zdravých orgánů jsou zaznamenány v paměti přístroje).

Míru zlepšení lze pozorovat v průběhu kůry na monitoru zařízení.
Běžné léky, kterými jsme si zvykli léčit různá onemocnění ve skutečnosti léčí pouze symptomy, neléčí jejich příčiny. Někdy je použití léků nevyhnutelné, nicméně k úplnému uzdravení se musí organismus dostat sám pomocí přirozených procesů. Lidské tělo je velmi komplikovaný samoregulační biologický systém který vysílá slabé elektromagnetické vlnění stejně jako vše ostatní v přírodě. Toto vlnění ovlivňuje veškeré složky lidského organismu (buňky, orgány, soustavy) a udržuje je v harmonickém zdravém stavu.

Když jsou procesy samoregulace narušeny, může jakékoliv patologické vlnění působící na organismus způsobit onemocnění. V dnešní době je Mora jednou z nejefektivnějších metod především v oblasti prevence, která se navíc snaží minimalizovat nutné množství přijímaných léků.

MORA se zakládá na třech principech:

  • Využití vlastního elektromagnetického vlnění pacienta
  • Schopnost odlišit fyziologické (zdravé) vlnění od patologického (škodlivého)
  • Možnost inverze a zesílení patologického vlnění; obnova a posílení fyziologického vlněnís

Požadovaného efektu Mora metody je docíleno díky stimulaci obranyschopnosti hostitele, vylučování toxinů a toxických metabolických produktů, a také díky deaktivaci infekce, regeneraci tkání a stimulaci dalších regeneračních procesů v organismu.
Díky univerzálnosti metody a individuálnímu přístupu ke zdraví konkrétního člověka, může frekvenční kompenzace pomoci při různorodých obtížích. Lze jí použít při chronických kožních potížích, bradavicích, ztrátě vlasů, endokrinních a hormálních poruchách, depresích, migrénách, snížené obranyschopnosti organismu, osteoporóze, artritidě a při mnoha dalších potížích.

MORA zkracuje dobu po kterou je nutné přijímat léky a v některých případech umožňuje se lékům vyhnout úplně.

MORA tak jak jí známe dnes v sobě shrnuje mnohé pokroky z medicíny, biofyziky a informačních technologií. Jde o široce používanou metodu například v Německu, USA, Rakousku, Švýcarsku, Finsku a Maďarsku.

BRT

Zařízení Sensitiv Imago umožňuje provádět ozdravování biorezonancí na různé úrovni, ale až teď se díky podrobnému prostudování tohoto směru objevila možnost normalizace funkce buněk na hlubokém stádiu. Naše zařízení umí provádět dva typy biorezonančního působení: MORA a BRT.

As a result of diagnostics you can see changes that occurred in the organ on different level: cells that work normally, cells with increased load (they can’t fulfil all their functions in organ) or functionally blocked cells (cells that don’t work). The uniqueness of two-level impact is in focused restore of the most harmed structures of organ tissues.

Jako první se provádí BRT: provádí se zacíleně na ohraničené struktury tkání orgánu, které prochází největšími změnami. K tomuto účelu se vytvoří koridor působení inverzních elektromagnetických vln pacienta pouze pro danou oblast, proto nedochází k poškození tkáně orgánu, což je velice důležité při komplexním ozdravování organismu. Thus there is a healing and recovery of cells of the organ at a deep level. Constant monitoring of the healing yields the most effective result. The indicators are monitored for changes during the procedure, after the session and after the end of healing course. Such course of BRT allows to normalize the microflora of organ, remove inflammation and restore damaged organ functions.

MORA je mnohem obecnější typ biorezonančního působení na celou oblast orgánu, vhodná jako harmonizační proces po hloubkovém působení BRT

Spectronosodes

The device uses an original technique of automated production of energy and information preparations – “spectronosodes” (spectronosode is a spectral frequency, characterizing any process or preparation). “Spectronosodes” are used for getting the special energy and information preparations, similar to homeopathic ones having a precise aimed action.

The effect of spectronosodes comes to awaking of hidden reserves of the organism. That explains the wide range of influence of the preparations and absence of side effects and contraindications when application of traditional medicinal means takes place at the same time.

The energy and information preparations – “spectronosodes” are produced with the help of the option “INF transfer” using special chamber (a little glass) circuited with the hardware-software complex “Sensitiv Imago”.

Thus the information and wave influence of the equipment (combined influence of light, coherent laser beam and of acoustic electrical signal) is directed to a medium placed in the resonance chamber (put into a resonance can); as media can be used: water solution, water- alcohol solution, sugar or paraffin globules. In our case are used: distillation water, 50%-spiritus, homeopathic sugar globules. The bioresonance preparation made in this way will be given to the tested patient to be taken according to the principles of taking the homeopathic preparations and the bioresonance preparations.

The standards for “spectronosode” preparations can be:

  • Pathological processes, viruses (in the inverted form)
  • Normal processes and standards of any preparations (in their usual form)