AUREOLA™ S: Energetická a psychologická holistika nové doby

 

AUREOLA S je hardware-softwarový komplex založený na principu Bio-Fotonové Holografie, který registruje signály biologického objektu a utváří spojení do bioenergetického stavu, psychologicky-emocionálního stavu a psychologické vynalézavosti testovaného objektu.

Metoda Bio-Fotonové Holografie (BFH) je založena na fyzikálním efektu záření různých objektů v elektromagnetickém poli s vysokým napětím. Obrazová data z lidských prstů, zpracovaná nejmodernější počítačovou technologií nám umožňují najít spojení na základní úrovni a povaze lidského psychologicky-emocionální a fyziologické aktivity. Díky tomu posoudí stav jednotlivých orgánů a soustav a na základě toho zobrazí efekt různých stresových vlivů na tělo.

V historii byl tento efekt záření poprvé objeven v roce 1766 Josephem Priestley. A později řada vědců z různých zemí přispěla k vývoji a zdokonalení této metody.

V roce 2014, Praha Alfa-Med LLC, majitel ochranné známky SENSITIV IMAGO™, inicioval technologický vývoj metody Bio-Fotonové Holografie (BFH) přímo pro potřeby moderní psychologie, sportovního odvětví, lidských zdrojů (HR) a alternativní medicíny.

V roce 2018 hardware-softwarový komplex Aureola představuje kombinaci přes 20 let výzkumu, testování a praktických výsledků s posledními Hi-Tech pokroky, které vám přináší Praha Alfa-Med LLC.

Technologické know-how – 4 hlavní principy

 1. Technologie čtení signálů
  • Bio-Fotonová Holografie. Zařízení vytváří elektromagnetické pole s vysokým napětím a zobrazuje biopole testovaného objektu.
 2. Analýza počítačové reflexologie
  • Technologická synergie metod reflexologie. Zařízení registruje a formuje korelace mezi signály z aktivních bodů a soustav lidských orgánů.
 3. NLS metoda analýzy
  • Aureola používá upravený NLS algoritmus pro analýzu naskenovaných výsledků a poskytuje aspekty holistické energie a fyziologie testovaného objektu.
 4. Testovaná databáze
  • Zařízení má exkluzivní databázi psychologicky-emocionálních faktorů a jejich spojení s fyzickou aktivitou a nepoměry opřenou o 20 let studií a testů v různých oborech. Než byla tato technologie vypuštěna, tak byl technologicky-metodický komplex testován v zemích jako jsou Česká Republika, Rusko, Izrael, Bělorusko, Kazachstán aj.

Bio-Fotonová Holografie (BFH) spolu s Aureola™ S komplexem byli úspěšně aplikovány v mnoha oborech jako psychologie, sport, vojenské posudky, psychofyziologie, vědecký výzkum a mnoho dalších. Tato metoda je medicínou, sporty a vědou využívána již mnoho let jako nástroj pro posudkový screening, jak pacientovy kondice, tak stupně vnějších a vnitřních vlivů. Metoda demonstruje, že možnost častého opakování výsledků, má dobrý efekt při předpovědi krátkodobých a dlouhodobých diagnóz a dostatečné korelaci s opravdovými výsledky (například u sportu).

Možnosti zařízení Aureola™

 

 • Expresní ohodnocení energetického a psychického stavu během 10 minut
 • Diferenciální diagnostika: fyzické problémy a emoce
 • Vyhodnocení parametrů psycho-emocionálního stavu vyjádřeného jako diagnostický závěr reflektující stupeň funkčního energetického stavu
 • Holistická mapa organismu: Sledujte nejvíce zatížené soustavy a orgány, které potřebují okamžitou pomoc.
 • Prevence rizik – zobrazení možných problémů v brzkém stádiu vývoje
 • Příčinně-důsledkové vazby
 • Tělesné biopole – zobrazení vazeb mezi energetickými problémy a lidskými orgány
 • Zobrazení režimu energetického pole ve třech projekcích
 • Rozdělení energetického pole do zón pro přesnější analýzu
 • Vyhodnocení parametrů energetického pole: oblast, entropie, členitosti a symetrie
 • Prezentace dat v tabulkách a grafech
 • Energetická centra – zobrazení vazby mezi emocionálními a fyzickými problémy
 • Vyjádření pro každé energetické centrum a emocionálně-fyzickou nerovnováhu
 • Číslo energetického centra je zobrazeno v horizontální linii a číslo emocionálně-fyzické nerovnováhy je zobrazeno ve vertikální linii
 • Grafické zobrazení energetické hodnoty a emocionálně-fyzické nerovnováhy energetických center
 • Zobrazení tabulky obsahující číselnou hodnotu naměřených parametrů
 • Možnost srovnání zdravotního stavu před a po absolvování vybrané léčebné metody
 • Monitoring a srovnání – diagnostika, výzkum a osobní využití
 • Statické a dynamické pořízení snímků a jejich uložení pro další analýzu
 • Statické a dynamické pořízení řady snímků
 • Porovnání získaných výsledků ve skupinách pro více objektů
 • Vyhodnocení parametrů které vyjadřují potenciální úspěch v lidských činnostech
 • Mobilní ohodnocení potenciálního úspěchu ve sportovním odvětví, například atletů
 • Ohodnocení účinnosti a potencionálního úspěchu zaměstnaneckého personálu (Human Resources)
 • Individuální ohodnocení člověka v kolektivu
 • Skvělé možnosti pro výzkumnou práci
 • Kalibrace parametrů na základě snímků testovaného subjektu
 • Možnost energetické kompenzace pomocí modulu Lotos
 • Monitorování účinnosti léčebných metod
 • Možnost sběru a matematického zpracování statistických dat
 • Tisk výsledků – obrázky, grafy a tabulky
 • Aureola je doručena spolu se všemi potřebnými dokumenty: certifikáty, záručním listem, uživatelským manuálem, pracovním sešitem a případovou knihou

 

Cílové skupiny

 

 • Experti pracující v praktické psychologii a psychosomatice
 • Experti v holistickém zdraví – jak doktoři tak alternativní odborníci
 • Experti v preventivní a diagnostické péči
 • Experti ve výzkumu příležitostí a vyhodnocování výsledků
 • Experti v oblasti anti-aging a dlouhověkosti
 • Experti a konzultanti pracující v oblasti wellness a zdravého životního stylu
 • Experti ve vyhodnocování srovnávacích výsledků zdravotních metod
 • Experti ve vyhodnocování potencionálního úspěchu v lidských činnostech
 • Experti a investoři ve sportovním průmyslu pro mobilní monitoring zdraví
 • Experti ve vyhodnocování účinnosti pracovního personálu
 • Experti a konzultanti v energetické diagnostice a uzdravování/li>
 • Experti pracující s odborníky v bojových umění
 • Experti a konzultanti v jóga cvičení
 • Experti a konzultanti v meditačních cvičeních
 • Experti v energetické harmonizaci rodinných vztahů
 • Experti v podnikání na klíč v oblasti alternativní medicíny