O pojmu BioCymatics™

 

Tento termín byl poprvé představen Švýcarským vědcem Hansem Jenny. Samotný název pochází z Řeckého slova “kyma“ – vlna. Kymatics (cymatics, simatic) je věda o vlastnosti vln formování tvarů. Kymatics (cymatics, simatic) studuje vlastnosti vln. Bio-Cymatics je odvětvím vědy, které studuje zákony energetických vln a jejich vliv na strukturální charakteristiky živých organismů.

Vlastnosti pole a frekvencí (všeho na Zemi, včetně lidí) jsou nejdůležitější a formují hmotu. Harmonické vlny formují harmonickou hmotu, neharmonické formují neharmonickou hmotu. (BioCymatics)
Harmonické účinky vln mohou být pozorovány na kosmické úrovni, ve světě galaxií, hvězd a planet. (BioCymatics)
Právě těmto zákonům jsou všechny živé věci na naší planetě, včetně lidí, podřízené. (BioCymatics)
Vlastností pole a frekvencí formují hmotu a tím i fyzické tělo jakéhokoliv živého organismu. (BioCymatics)