Model Aureola™ S

Vidíme že v moderním světě se změny dějí globálně. Mimoto se tyto změny odehrávají s neuvěřitelnou rychlostí. Takže, teď, víc než kdy dříve, všichni odborníci, jak z klasické medicíny tak alternativní, hledají rychlé ale spolehlivé nástroje pro ohodnocení stavu lidského zdraví. Moderní odborníci rovněž požadují aby se dal lidský organismus analyzovat jak z fyziologického tak psychologického hlediska. Model Aureola S poskytuje výše zmíněné možnosti a to díky skenování, které trvá 10 minut.

AUREOLA™ S je hardware-softwarový komplex založený na principu Bio-Fotonové Holografie (BFH) který registruje signály z biologického objektu. Umožňuje nalézt spojení na základní úrovni a na povaze lidské psycho-emocionální a fyziologické aktivity. Posuďte stav jednotlivých orgánů a soustav a monitorujte efekt různých stresových vlivů na tělo.

Bio-Fotonová Holografie (BFH) spolu s Aureola™ S komplexem byli úspěšně aplikovány v mnoha oborech jako psychologie, sport, vojenské posudky, psychofyziologie, vědecký výzkum a mnoho dalších. Tato metoda je medicínou, sporty a vědou využívána již mnoho let jako nástroj pro posudkový screening, jak pacientovy kondice, tak stupně vnějších a vnitřních vlivů. Metoda demonstruje, že možnost častého opakování výsledků, má dobrý efekt při předpovědi krátkodobých a dlouhodobých diagnóz a dostatečné korelaci s opravdovými výsledky (například u sportu).

Hlavní možnosti zařízení Aureola™ S

 

 • Rychlé ohodnocení energetického a psychologického stavu během 10 minut
 • Diferenciální diagnostika: fyzické potíže a emoce
 • Holistická mapa organismu: zobrazení nejvíce zatížených soustav a orgánů, které potřebují okamžitou pomoc
 • Prevence rizik – zobrazení potíží v brzkém stádiu vývoje
 • Tělesné biopole – zobrazení vazeb mezi energetickými problémy a lidskými orgány
 • Energetická centra – zobrazení vazeb mezi emocionálními a fyzickými problémy
 • Interpretace každého energetického centra, emocionálně-fyzická nerovnováha
 • Možnost energetické kompenzace pomocí modulu Lotos
 • Monitorování efektivity vybraných léčebných metod
 • Prezentace dat v tabulkách a grafech
 • Tisk výsledků – obrázky, grafy a tabulky

 

Pro koho je určeno zařízení Aureola™ S

 

 • Experti pracující v praktické psychologii a psychosomatice
 • Experti na holistické zdraví – jak doktoři tak alternativní odborníci
 • Experti na anti-aging a dlouhověkost
 • Experti a konzultanti v oboru wellness a zdravého životního stylu
 • Experti a investoři ve sportovním odvětví pro mobilní monitoring zdraví
 • Experti v ohodnocování výkonnosti pracovního kolektivu (HR)
 • Experti a konzultanti v energetické diagnostice a léčbě
 • Experti pracující s profesionály v bojových uměních
 • Experti a konzultanti ve cvičení jógy
 • Experti a konzultanti v meditačních cvičeních

* Aureola S má platnou Evropskou certifikaci a je dodávána spolu s kompletní nezbytnou dokumentací: certifikáty, záručním listem, uživatelským manuálem a pracovní knihou.

** Aureola S je nelékařské zařízení, které může být použito doktory (jako výzkumné zařízení) a alternativními specialisty.

*** Online školení je součástí pořizovací ceny zařízení Aureola S.