Technologie Sensitiv Imago™ – popis metody a zařízení

 

Činnost našeho zařízení zahrnuje několik špičkových technologií. Jako první princip biorezonance v kombinaci s metodou NLS pro analýzu naměřených výsledků, stejně tak unikátní SBA senzory, které umožňují přesné zobrazení kvantových charakteristik ze systémů a orgánů pacienta. SBA senzory reprezentují know-how výrobce, které dělá naše zařízení unikátním ve třídě kvantové diagnostiky organismu.

Metoda

Poslední výzkumy provedené laboratořemi v USA, Německu, Rusku a Japonsku ukázaly že buňky, tkáně a orgány jsou strukturami které si s sebou nesou velmi přesné bioelektrické vlastnosti. Mnohými testy bylo dokázáno, že tyto vlastnosti se drasticky mění v přítomnosti patologických procesů.

Každý patologický proces, příčinný činitel, každá odchylka homeostáze, má své elektromagnetické spektrum. Sensitiv Imago se v závislosti na nějakém orgánu srovná na frekvenci elektromagnetických impulzů tohoto orgánu. Takto zařízení zachytí impulzy ze zkoumané osoby a poté náš program v souladu s těmito informacemi zpracuje data a identifikuje všechny patologické procesy probíhající v pacientově těle.

Databáze Sensitivu Imago obsahuje modely všech patologických procesů. Sensitiv Imago automaticky porovná elektromagnetické spektrum pacientova organismu s referenčními hodnotami ze své databáze. Tento proces je podobný čtení čárových kódů v supermarketu. „Čárový kód“ je podobný elektromagnetické škále jakéhokoliv procesu v organismu.

Jako poslední Sensitiv Imago, na základě získaných výsledků pacientovi patologie, automaticky vybere metodu léčení a otestuje léky k dosažení nejlepších výsledků.

Sensitiv Imago vám tedy umožní získat úplné informace o pacientově zdraví a lokalizovat jakékoliv začínající patologie během pouze 30 minut s 96% přesností. Můžete dokonce vytvořit přesnou prognózu jakéhokoliv patologického vývoje až 5 let dopředu. Něčeho takového žádný jiný přístroj na naší planetě ani žádná jiná metoda nedokáže.

Důležité!

  1. Diagnostická zařízení Sensitiv Imago – modely 130CE a 530CE – poskytují stabilní biologickou odezvu mezi pacientem a přístrojem.
  2. Sensitiv Imago CE pracuje ve vysokém a ultravysokém frekvenčním pásmu.
  3. Know-how: systém bistabilních analyzátorů (SBA) namísto zastaralých triggerových senzorů užívaných ostatními výrobci.
  4. Stupeň diagnostiky s přesností až 96%.