Cílové skupiny

 

 • Experti pracující v praktické psychologii a psychosomatice
 • Experti v holistickém zdraví – jak doktoři tak alternativní odborníci
 • Experti v preventivní a diagnostické péči
 • Experti ve výzkumu příležitostí a vyhodnocování výsledků
 • Experti v oblasti anti-aging a dlouhověkosti
 • Experti a konzultanti pracující v oblasti wellness a zdravého životního stylu
 • Experti ve vyhodnocování srovnávacích výsledků zdravotních metod
 • Experti ve vyhodnocování potencionálního úspěchu v lidských činnostech
 • Experti a investoři ve sportovním průmyslu pro mobilní monitoring zdraví
 • Experti ve vyhodnocování účinnosti pracovního personálu
 • Experti a konzultanti v energetické diagnostice a uzdravování/li>
 • Experti pracující s odborníky v bojových umění
 • Experti a konzultanti v jóga cvičení
 • Experti a konzultanti v meditačních cvičeních
 • Experti v energetické harmonizaci rodinných vztahů
 • Experti v podnikání na klíč v oblasti alternativní medicíny