Sensitiv Imago™ Ultimate Complex & Anti-aging: Žijte déle

 

Člověk může a také musí žít déle.
Způsoby k dosažení tohoto cíle se podle různých zdrojů liší.

Například Dr. Hans Kugler tvrdí že pouze 10% příčin stárnutí může být odstraněno a pouze 10% již existujících narušení může být napraveno, poté by průměrná délka života dosahovala 280-340 let.

Jaké je tajemství dlouhověkosti? Jaké faktory ovlivňují délku života a jak napravit již vzniklé škody?

SI™ Ultimate Complex vám pomůže, pokud ne vyřešit, tak alespoň usnadnit práci s tímto úkolem.

Všechny teorie o stárnutí mohou být podmíněně rozděleny do dvou velkých skupin:

Skupina 1 tvrdí – stárnutí je naprogramovaný proces.

Skupina 2 tvrdí – stárnutí je výsledkem procesů, kdy dochází k akumulaci škod, se kterými se snaží tělo bojovat. Délka života záleží v tomto případě na účinnosti tohoto boje.

Je tu také hormonálně-genetický přístup. Základem je že během lidského života, od narození, se zvyšuje práh citlivosti hypotalamu, který později vede k hormonální nerovnováze a progresivnímu narušení všech metabolických forem po dosažení 40 let. Tudíž, léčba starobních nemocí musí začít se zlepšením citlivosti hypotalamu.

Samozřejmě nepopíráme fakt, že stárnutí je naprogramovaný proces, ale může být zpomalen pokud budete věnovat pozornost příčinám popsaným v tomto článku a začnete je řešit buď s použitím samotného SI Ultimate Complex nebo v kombinaci s vaší vlastní metodou.

Nemůžeme si být jisti tím že se dožijeme 340 let, ale 110-120 let může být realitou i v případě, že začnete s nápravou vašeho organismu v 40-50 letech.

SI Ultimate Complex vám nabízí pohled na Anti-Aging jakožto prevenci a detekci poškozujících procesů na všech úrovních.

SI™ Ultimate Complex rozděluje hlavní příčiny stárnutí do 4 skupin.

 1. Fyziologické příčiny (Sensitiv Imago)
 2. Psychologicko-emocionální příčiny (Aureola)
 3. Energeticko-informační příčiny (Aureola, Angel)
 4. Informačně-vzdělávací příčiny (Akademie Cymatiky)

1. Fyziologické příčiny (Sensitiv Imago)

Ti z vás co nás znají již delší dobu si pamatují na článek v kterém jsme identifikovali 7 základních druhů poškození, jmenovitě:

Odpad – uvnitř buněk (akumulace metabolických produktů uvnitř buněk).

Odpad – vně buněk (akumulace metabolických produktů vně buněk; těmi jsou aterosklerotické plaky a amyloidní plaky v mozku, Alzheimerova choroba).

Odpadní produkty jsou z těla vyloučeny v normálním režimu, pokud tedy není tělo vyčerpané. Únava vede ke snížené schopnosti, což je očekáváno zejména při rozkladu proteinů, dekarboxylaci aminokyselin a při kontaminaci patogenními mikroorganismy. Takto je vytvořena predispozice k infekčním a degenerativním onemocněním.

Pokud jsou kapiláry obklopující normální buňky ucpány mrtvými buňkami a jejich odpadními produkty, tak dochází k zamezení přílivu živin (kyslík, aminokyseliny, glukóza, elektrolyty, vitamíny) a také k obtížnému odstranění produktů buněčné aktivity.

Buněčný deficit – ztráta buněk a nemožnost zotavení (k tomuto dochází v srdci, některých částech mozku a ve svalech).
Ve věku 1 roku procento starých buněk nepřevyšuje hranici 1%.
Ve věku 10 let je procento starých buněk 7-10%.
Ve věku 50 let se procento starých buněk zvyšuje na 40-50%.

Přebytek buněk – stárnoucí buňky (to jsou tukové buňky, které nahrazují svalovou tkáň, to jsou stárnoucí buňky které se hromadí v kloubní chrupavce a imunitních buňkách).

Mutace v chromozomech – změna v sekvenci DNA.

Mutace v mitochondriích (nitrobuněčné energetické stanice) – mutace mitochondriální DNA.

Protein obsahující označení utváří extracelulární křížové vazby.

(Všechny proteiny v těle jsou ničeny a obnovovány, ale jsou tu i dlouho žijící proteiny které nejsou obnovovány) Za nějaký čas jsou přilepeny k sobě, takže jsou utvořeny křížové vazby a elasticita tkání je ztracena, např. ve stěnách tepen.

To je takzvané poškození. Ty vedou ke stárnutí.

Včasné vyplavení mrtvých buněk a metabolických vedlejších produktů z těla vede ke zpomalení procesu stárnutí. Toho lze dosáhnout správným individuálním výběrem potravin, zdravého životního stylu, fyzického cvičení, atd. Důležitý je také každoroční preventivní screening na Sensitivu Imago, ten vám pomůže odhalit poškození a vybrat řešení.

Nesprávné stravování může vzít 6 až 10 let z lidského života.

Výsledkem stárnutím jsou se stářím spojené změny v těle, které vedou k postupnému snižování jeho adaptivních schopností. S fyziologickým stárnutím člověk zůstává zdravý, schopný starat se sám o sobe až do stáří, zachovává si své aktivity a zájem o život.

Předčasné stárnutí je charakterizováno, brzkým vývojem se stářím spojených změn. Zodpovědné jsou za to zejména nemoci a vliv negativních environmentálních faktorů.

Spolu s faktem že proces stárnutí je individuální a stav organismu stárnoucí osoby často nekoresponduje normám daného věku, vznikla potřeba rozlišit rozlišovat mezi kalendářním (chronologickým) věkem a biologickým věkem.

2. Psychologicky-emocionální příčiny (Aureola)

Stresově náročná situace vyvolává svalové napětí.

A zřídka kdy je tato zátěž viditelná. V moderním světě nedochází k vypuštění vnitřního stresu. A je zde svalové sevření, ze začátku nevýznamné a přechodné, ale pokud se stres vrací, tak dochází ke konstantnímu napětí určité svalové skupiny, které už nejsme schopni sami uvolnit.

Podobná ohniska chronického svalového napětí mohou být nalezena po celém těle. Blokují impulsy a emoce. Ztráta tělesné citlivosti vede k tělesné ztuhlosti. Z důvodu nemožnosti si odpočinout, začínající již v dětství se buduje tělesná ulita nebo korzet. Toto může postihnout jak povrchové svalstvo tak i vnitřní.

Funkce této ulity je ochrana před stresem, ale daní za to je blokace impulzů a emocí.

Čím více svalových sevření, tím rychleji se člověk stává unaveným, tím více se stává negativním a tím chudší a monotónnější se jeho emocionální život stává.

Uvolnění svalové ulity osvobozuje značnou životní energii. Pouze poté co si potlačená emoce najde “cestu ven“ se může člověk zbavit jeho/jejího chronického svalového napětí. Svaly které plní ochranou roli vytváří překážku toku energie v lidském těle.

Odstranění svalového napětí uvolňuje nejen vegetativní energii, ale také vrací vzpomínky na situace z raného dětství nebo událostí z doby kdy toto napětí sloužilo jako určité potlačení. Ovlivněním těchto napětí je možné ovlivnit korespondující struktury v psychice a naopak.

Senzoricky-motorická amnézie je ztráta paměti o tom jak cítíme určitou skupinu svalů a o tom jak by se měla ovládat. Senzoricky-motorická amnézie nám dává zkreslenou představu o tom co cítíme a děláme. Tudíž nám ztráta senzoricky-motorické paměti a její důsledky dává zkreslený dojem toho že stárneme.

3. EEnergeticko-informační příčiny (Aureola, Angel)

V této části začneme s konceptem “bodu shromáždění” – Fireballu.

Toto je místo s největší koncentrací energie v našem těle. Pohybováním s tímto bodem po čakrách a koncentrováním energie do této nebo jiné čakry, vzájemně působíme na různé objekty světa který nás obklopuje.

Každý má bod shromáždění, který mění svou pozici. Ale má svůj hlavní bod fixace. Tento bod fixace může být určen pomocí Aureoly (jedna z čaker je vždy více aktivní než-li ostatní).

Funkcí Fireballu je konfigurovat energetická pole člověka a okolního světa. Jak člověk vnímá svět je důsledkem toho kde se Fireball v naší energetické schránce nachází.

Mezi námi existují lidé, kteří negativně ovlivňují ostatní. Osoba změní práci, partnery, bydliště, ale nic nepomáhá. Po chvíli se vše začne rozpadat. Takový člověk si celou situaci nosí v sobě. Beze změny bodu shromáždění, nebude schopen změnit nic.

Při práci s takovým člověkem to můžeme obrátit k lepšímu. Pokud se vám podaří změnit bod shromáždění a zvyky tohoto člověka, tak můžete dosáhnout stabilního pozitivního výsledku.

Lidský život se vyvíjí podle toho jak člověk koná. Chudý člověk je předurčen k tomu být chudý. Samotný problém se nachází uvnitř člověka. S takovým člověkem můžeme pracovat a pozitivně změnit jeho postoj. Ale poté co s ním přestaneme pracovat a mít na něj vliv, tak se vrátí ke svým návykům, vzpomene si že je nešťastný a znovu se dostane zpátky do své role.

Naším úkolem je člověka oddělit z této role. Není to jednoduché, ale třeba pomůže když člověku změníte způsob, jakým si buduje svůj každodenní život.

Proč stárneme?

Stárnutí může být popsáno jako akumulace “chyb“.

Existuje počáteční matice ve formování molekul DNA. Podle této matice se tělo pořád obnovuje. Buňky jsou stále děleny. Proč tedy probíhá stárnutí, i přes fakt že se tělo stále obnovuje?

Je téměř nemožné aby jakákoliv reprodukce proběhla bez chyb. Úroveň těchto chyb se zvyšuje s každou následující reprodukcí. Díky tomu má stárnutí logaritmický charakter, nejdříve má pomalý vývoj, ale poté začíná prudce růst.

S každou kopií reprodukce přibývá nějaká malá chyba. A další kopírování jednoduše reprodukuje tělo, které se buduje spolu s touto chybou. Odpovídajícím způsobem je další kopírování reprodukováno organismem na základě dvou chyb atd.

Ve skutečnosti však tyto chyby reprezentují nějakou informaci, která utváří energetické rušení – chuchvalce “stagnující“ energie která se navzájem ruší spolu s tokem energie podél meridiánů.

Chyby se akumulují během činnosti organismu. Spolu s interakcí s okolním světem, deformujeme naše těle, a tento deformovaný organismus začíná kopírovat sám sebe.

Když jsme zapojeni do jakékoliv praxe čištění kanálů, tak dostáváme informační znečištění ven z těla. Energie, pohybující se podle meridiánů, nás zbavuje chuchvalců které ruší správnou funkci orgánů. Organismus se dá brát jako informační struktura, informační matice. Tudíž, smazáním těchto chyb a zbavení se následků interakce s okolním světem, se zbavujeme počátečního problému. A až se bude znova opakovat buněčná replikace, tak vás organismus reprodukuje lépe než to dělal předtím.

4. Informačně-vzdělávací příčiny (Akademie Cymatiky)

 

Člověk vynalezl kolo už dávno. Ale může se pokusit ho vynalézt znova od začátku. A jednoho dne se mu to i podaří, ale zabere to čas který už nikdo nevrátí.

Dnes existují znalosti založené na výzkumech provedených již dávno před vámi. Tyto znalosti byste měli využívat, protože se nemůžeme posunout dále pokud bychom měli pokaždé znovu vynalézat kolo.

Tudíž vám SI™ Ultimate Complex s Anti-aging programem umožňuje:

 1. Řídit každoroční screening který poskytuje včasnou detekci poškozujících procesů (screening je systém zkoumání klinicky asymptomatických jedinců za účelem identifikace přítomných nemocí).
 2. Detekovat poškození na všech úrovních – fyzické, emocionální, psychické a energetické.
 3. Napravit poškození na všech úrovních – fyzické, emocionální, psychické a energetické (náprava tělesná, psychologická a energetická).
 4. Očištění těla od nečistot, jak těch na makro úrovni tak na buněčné úrovni (teorie homotoxikologie).
 5. Odstranění zábran energetického toku a jeho obnovení.
 6. Prodloužení citlivosti hypotalamu.
 7. Napravení centrální, periferní a autonomní nervové soustavy; rozeznaní mezi fyzickými a emocionálními problémy.
 8. Individuálně vyberte potraviny a medikamenty – léky, doplňky, byliny, vitamíny, stopové prvky, homeopatika.
 9. Detekovat zátěž kontaminanty v těle (těžké kovy, nitráty..) a mikroorganismy.
 10. Vyřešit problém s redukcí dopadu negativní energie na tělo.
 11. Posílit vaši vlastní techniku v oboru anti-aging.
 12. Pozitivně ovlivnit dopad sociálně-ekonomických faktorů na tělo.

Změnou polohy místa shromáždění může osoba změnit svůj okolní prostor.
Takzvaný “lůzr“ se může stát šťastnou a naplněnou osobou. Úkolem komplexu je pomoct člověku dostat se z pozice kdy je nešťastný a pomoct mu žít dlouhý a šťastný život.